Vi:Vietnamese Guide

From OpenEMR Project Wiki
Ngôn ngữ có bản dịch

Tổng quan

Trang này đang được xây dựng. Xin vui lòng đóng góp ý kiến vào tài liệu theo dấu dạng Google Docs.

Làm sao để bắt đầu dịch

Tham gia vào nhóm dịch tiếng Việt

Nếu bạn muốn giúp dịch OpenEMR sang tiếng Việt, sau khi thực hiện các bước trong phần OpenEMR Internationalization Translator Guide#Instructions để tham gia Vietnamese Translator Group, bạn sẽ có quyền truy cập vào tài liệu theo dấu dạng Google Docs.

Bắt đầu việc dịch

Đang được thảo luận.

Làm sao để phối hợp

Đang được thảo luận.